معرفي هيات مديره

 ترکیب جدید هیئت رئیسه اتحاديه اتوسرويس و تعميرگاه و پاركينگ و كارواش و نمايندگى مجاز و امداد خودرو  اصناف تهران به شرح ذیل مشخص گردید:

۱– عبدالرضا محمدی  طامه ، رئیس 

۲– حميد جوان ، نایب رئیس اول 

۳- سيد مجيد حسيني ، نایب رئیس دوم

۴- محمد كريمى ، دبیر 

۵- رادين رأسى ، خزانه دار