خدمات اتحادیه اتوسرویس و تعمیرگاه و پارکینگ و کارواش

مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ما

درباره ما بیشتر بدانید ...

در خصوص نرخ های مورد تایید اتحادیه گفت: از لحاظ قانونی هر یک از اتحادیه ها می توانند هر سال یک بار تقاضای تغییر نرخ را به اتاق اصناف ارائه دهند. امسال نرخ مصوب نیز اعلام شده و به دنبال آن اتحادیه این نرخ را به زیرمجموعه خود که تعداد ۱۵۰۰ عضو با پروانه کسب است ارائه نموده است.
وی افزود: اتحادیه به متقاضیانی که کمتر از ۳۰۰ متر برای راه اندازی فعالیت صنفی مذکور داشته باشند از این صنف پروانه صادر نمی کند.

اطلاعات بیش‌تر

مشتریان و همکاران

برخی از مشتریان و همکاران ما