مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب ( جواز کسب ) اشخاص حقیقی اتحاديه اتوسرويس و تعميرگاه

شرايط اخذ جواز اتحاديه در رسته هاى اتوسرويس و پاركينگ و كارواش و امداد خودرو و نمايندگي مجاز خودرو

مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی 

1) اصل وکپی برابر اصل اسناد مالکیت و یا اجاره 

2) رضایت نامه محضری شریک و یا شرکاء (در صورت دارا بودن شریک)

3) تاییدیه کد پستی 

4) اصل ، کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت متقاضی

5) سه قطعه عکس 4 ×3 

6) کپی شناسنامه ،کارت ملی شریک و یا شرکاء (در صورت دارا بودن شریک)

7) تعهد نامه محضری در اسناد غیر رسمی 

8) اصل یا کپی جواز کسب قبلی ( در صورت دارا بودن جواز کسب)

9) ثبت نام در سایتwww.G4B . ir 

درخواست صدور پروانه کسب در رسته مربوطه 

10) ثبت نام در سایت آموزش اتاق اصناف www.tehran eco at. Ir

11) کد رهگیری پیش ثبت نام شماره اقتصادی 45 مرحله ای دارائی