به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف تهران

عبدالرضا محمدی، رئیس اتحادیه دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو تهران بیان کرد: از موضوعات قابل رسیدگی سر و سامان دادن به اعضای بدون پروانه است. این کار با بازرسی های بسیار دقیق از سوی اتحادیه انجام می شود و به مواردی مانند انواع ایمنی های لازم در اتو سرویس ها توجه می شود. اتوسرویس ها دارای خدمات زیادی مانند تعمیرگاه، نقاشان، صافکارها و پارکینگ و کارواش و… هستند که هریک دارای ضوابط و خدمات مربوط به خود می باشند؛ بنابراین در خصوص هر یک باید به دقت موارد و ضوابط بررسی شود.