مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب ( جواز کسب ) اشخاص حقوقی اتحاديه اتوسرويس و تعميرگاه

مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب ( جواز کسب ) اشخاص حقوقی اتحاديه اتوسرويس و تعميرگاه

1) اصل وکپی برابر اصل اسناد مالکیت و یا اجاره 

2) اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی و آگهی ثبت شرکت 

3) صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مبنی بر معرفی مدیر عامل جهت صدور پروانه کسب

4) اصل و کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه ،کارت ملی ،کارت پایان خدمت متقاضی

5) تاییدیه کد پستی

6) سه قطعه عکس 4 ×3 

7) تعهد نامه محضری در اسناد غیر رسمی 

8) اصل یا کپی جواز کسب قبلی ( در صورت دارا بودن جواز کسب)

9) ثبت نام در سایتwww.G4B . ir 

10) ثبت نام در سایت آموزش اتاق اصناف www.tehran eco at. ir

11) کپی و یا اصل پروانه کسب قبلی (در صورت داشتن پروانه کسب) 

12) کد رهگیری پیش ثبت نام شماره اقتصادی 45 مرحله ای دارائی (دو صفحه اول اظهار نامه مالیاتی)